Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 5/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Phòng Lao động TB&XH huyện Mường Ảng tổ chức đi kiểm tra và bàn giao việc hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Trong giai đoạn 2018-2020, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã phối hợp với Dự án chăm sóc mắt và thúc đẩy một cộng đồng hòa nhập tại tỉnh Điện Biên triển khai hỗ trợ sinh kế cho 34 hộ nghèo có người khuyết tật trên địa bàn huyện Mường Ảng 27 con trâu, bò và 5 con lợn, 1 máy ép nước mía với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Qua 3 năm triển khai hiện nay toàn bộ số vật nuôi đều sinh trưởng và phát triển tốt. Riêng xã Ẳng Cang được hỗ trợ 8 con trâu, bò đến nay đã sinh sản được 8 con. Sau khi kiểm tra thực tế, Hội bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã bàn giao lại cho huyện quản lý để thuận lợi cho việc hỗ trợ các gia đình về kỹ thuật chăm sóc, qua đó tạo thu nhập, giúp các hộ nghèo có người khuyết tật ổn định cuộc sống./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 959.893
    Online: 52