Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 429/CtrKT-BĐD ngày 18/2/2022 về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên. Ngày 18/8/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên do đồng chí Lò Xuân Nam, Phó ban dân tộc tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng

Đoàn đã kiểm tra thực tế hoạt động triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ẳng Nưa và công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng. Tại địa bàn kiểm tra, Đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022, của xã Ẳng Nưa và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Qua công tác kiểm tra, giám sát Đoàn công tác đã đề nghị các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng, Ban giảm nghèo xã Ẳng Nưa và các Hội đoàn thể nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, cần phát huy kết quả đã đạt được và tập trung nguồn lực để triển khai cho vay các chương trình tín dụng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 11/NQ-11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ. Đặc biệt là công tác chuẩn bị triển khai cho vay chính sách tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-Cp ngày 26/4/2022 của Chính phủ; trước mắt cần tập trung phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát đúng đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về đối tượng cho vay, đảm bảo nguồn vốn cho vay phát huy hiệu quả, có ý nghĩa về mặt kinh tế - chính trị, đảm bảo an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 960.015
    Online: 80