Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều 6/9, Đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Mường Ảng về kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo kết luận số 10 – KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại Hội nghị Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra; thống nhất phương pháp tiến hành, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra; cho ý kiến vào các báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của cấp ủy, các tổ chức Đảng được kiểm tra.

Đồng chí Chu Xuân Trường UVBTV, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn tác làm việc với BCH Huyện ủy Mường Ảng

Mục đích kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng được kiểm tra. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Được biết công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát vừa có tác dụng phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vừa là kênh quan trọng để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.536.945
    Online: 41