Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/9, UBND huyện Mường Ảng tổ chức tập huấn quy trình, nghiệp vụ tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện.

Tham gia tập huấn, các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn, điều tra viên cấp cơ sở đã được tập huấn những nội dung chính về: Nghị định số 07/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm; các thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Triển khai kế hoạch của tỉnh, huyện về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022… và hướng dẫn sử dụng hệ thống phiếu, biểu rà soát và các biểu mẫu tổng hợp kết quả rà soát.

Theo đó, từ ngày 5/10 đến 5/12 huyện Mường Ảng sẽ tiến hành rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.818
    Online: 56