Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Những năm qua Công tác phối hợp giữa NHCSXH huyện và Chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn đã góp phần tăng trưởng dư nợ, chất lượng Tín dụng được cải thiện rõ nét.

Tại xã Mường Đăng tính đến 30/9/2022 có tổng dư nơ trên 32 tỷ đồng được ủy thác qua 04 Tổ chức Hội, đoàn thể quản lý, với 19 tổ TK&VV, trong đó 17 tổ xếp loại tốt, 2 tổ xếp loại khá, không có tổ trung bình, yếu kém. Chất lượng tín dụng từ đầu năm đến 30/9/2022 được nâng lên rõ rệt, cụ thể: nợ quá hạn giảm hơn 142 triệu so với đầu năm, xã không còn nợ quá hạn. Huy động tiết kiệm nâng từ mức 30.000đ/hộ/tháng lên 50.000đ/hộ/tháng, việc chấp hành mức tiền gửi mới tại các tổ TK& VV đã dần đi vào nề nếp, tiền gửi huy động tiết kiệm qua tổ tăng 86 triệu so với đầu năm.

Hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xã Mường Đăng luôn  nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ của Đảng ủy, HĐND; UBND xã. Tại các buổi giao dịch, lãnh đạo UBND xã luôn chủ động bố trí thời gian, công việc  tham dự giao ban cùng NHCSXH, nắm bắt tình hình. Qua đó chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể phối hợp chặt chẽ cùng Cán bộ phụ trách địa bàn sâu xát đến từng tổ vay vốn,  đến từng hộ vay có khó khăn hoặc chây ì trong nghĩa vụ trả gốc và lãi, tăng cường tuyên truyền vận động, cùng bà con tháo gỡ khó khăn để thực hiện nghĩa vụ nộp lãi và gốc đầy đủ.

Qua buổi giao ban ngày giao dịch 05/10/2022, đồng chí Quàng Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban XĐGN xã Mường Đăng cho biết: Địa bàn xã Mường Đăng là xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nguồn vốn Tín dụng từ NHCSXH là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cùng xã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp bà con xã Mường đăng vươn lên thoát nghèo. Do đó Đảng ủy, UBND , cùng Tổ chức Chính trị Hội đoàn thể luôn xác định đồng hành cùng với NHCSXH chính là đồng hành cùng bà con. Xã chỉ đạo 04 Hội, đoàn thể phối hợp quản lý tôt các TK&VV, thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, kiểm tra trước, trong và sau khi bà con được vay vốn, sát xao địa bàn, đặc biệt là những bản vùng cao đường xã đi lại khó khăn, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, chấp hành nộp lãi, nộp tiền gửi tiết kiệm và gốc đến hạn theo đúng quy định của Ngân hàng. Đảm bảo chất lượng tín dụng trên địa bàn xã luôn được duy trì và phát huy chất lượng tốt như hiện nay./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.540.745
    Online: 2