Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, ngày 10/10/2022. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp cùng các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022.

Cán bộ NHCS và Hội Nông dân xã Ẳng Cang kiểm tra vốn vay tại bản Pú Khớ, xã Ẳng Cang

Đến ngày 13/10/2022, Dư nợ NHCSXH đạt trên 415,8 tỷ đồng của 15 chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn, với 8.416 khách hàng vay vốn. Dư nợ tập trung chủ yếu thuộc các chương trình cho vay Hộ nghèo 143,1 tỷ đồng chiếm 34,4%; Hộ cận nghèo 60 tỷ đồng chiếm 14,4%; Hộ mới thoát nghèo 67,6 tỷ đồng chiếm 16,2%; Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 80,8 tỷ đồng chiếm 19,4% còn lại là các chương trình khác. Nợ xấu (gồm nợ quá hạn và nợ khoanh) là 2,4 tỷ đồng chiếm 0,58% trên tổng dư nợ, nguyên nhân chủ yếu hộ vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thiên tai, dịch bệnh, bên cạnh đó cũng có một số nguyên nhân chủ quan như hộ vay sử dụng vốn chưa đúng mục đích, sản xuất kinh doanh thua lỗ do thiếu kiến thức và kinh nghiệm, bỏ đi khỏi nơi cư trú không khai báo với chính quyền địa phương. Chính vì vậy, để tập trung nâng cao chất lượng tín dụng những tháng cuối năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiệp vụ tích cực đẩy mạnh hoạt động phối hợp cùng các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã rà soát, phân tích nguyên nhân các món nợ xấu, nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú để đánh giá phân loại, từ đó tham mưu cho Chính quyền địa phương đề ra giải pháp thu nợ hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, yêu cầu cán bộ tín dụng, cán bộ Hội cấp xã được giao làm nhiệm vụ chuyên trách công tác ủy thác với NHCSXH và Tổ trưởng Tổ TK&VV phải thường xuyên bám sát cơ sở, vận dụng linh hoạt các buổi sinh hoạt cộng đồng tại các bản, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền vận động các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ chấp hành tốt quy định trả lãi và gốc cho NHCSXH, tự nguyện tham gia gửi tiền tiết kiệm, chấp hành tốt quy chế hoạt động của Tổ TK&VV, tạo lập được nguồn vốn cho gia đình, cùng NHCSXH huy động nguồn vốn để cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.749.460
    Online: 52