Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Bên cạnh hoạt động cho vay, việc triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm cũng được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Ảng chú trọng thực hiện.

Tổ TK&VV bản Bó Mạy xã Ẳng Nưa họp bình xét vay vốn

Tính đến nay số dư tiền gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Ảng đạt trên 20 tỷ đồng, trong đó, riêng tiền gửi qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 5,2 tỷ đồng. Mức vận động gửi tiết kiệm được ấn định từ 10.000 đồng/tháng trở lên và căn cứ vào điều kiện của từng hộ dân để vận động sao cho phù hợp. Người gửi cũng được áp dụng lãi suất như gửi không kỳ hạn. Số tiền huy động gửi tiết kiệm của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mường Ảng năm nay cao hơn năm 2021, do ngay từ đầu năm Phòng giao dịch đã tuyên truyền, vận động các thành viên vay vốn tăng mức gửi tiền tiết kiệm hàng tháng lên mức 50.000 đồng trở lên; huy động nguồn tiền gửi trong Nhân dân kể cả đối với những hộ không vay vốn. Đến nay, 219 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện đã có số dư tiền gửi tiết kiệm, với hơn 8.600 thành viên tham gia. Hoạt động tiền gửi tiết kiệm này không chỉ tạo cho người dân có ý thức tiết kiệm mà còn tạo điều kiện cho các hộ vay có một phần trả nợ gốc hoặc lãi khi đến hạn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.185.957
    Online: 54