Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 15/11, Huyện ủy Mường Ảng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Mường Ảng. Đồng chí Hà Quốc Thịnh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Tạ Mạnh Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đồng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Hà Quốc Thịnh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh diện tích đất lâm nghiệp có rừng cần giao của huyện Mường Ảng là trên 15.200 ha. Thực hiện kế hoạch giao đất, giao rừng huyện đã tổ chức rà soát, đo đạc thực địa tại 10/10 xã, thị trấn. Kết quả đã rà soát, đo đạc được trên 3.200 ha diện tích đất lâm nghiệp có rừng, đạt 96,94%; trên 6.800 ha diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, đạt 57,82% diện tích cần giao. Huyện đã hoàn thành công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng và chưa có rừng trên địa bàn xã Ẳng Nưa với tổng diện tích trên 470 ha cho 7 cộng đồng dân cư và 325 hộ gia đình. Đối với xã Ẳng Cang, đơn vị tư vấn đã công khai bản đồ giao đất lâm nghiệp có rừng và chưa có rừng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong thời gian tới, huyện Mường Ảng sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn, bổ sung thêm nhà thầu phụ để đẩy nhanh tiếm độ, kế hoạch thực hiện. Phát huy vai trò của Tổ công tác giao đất, giao rừng, UBND các xã thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích cũng như đồng thuận với chủ trương giao đất, giao rừng của Đảng và Nhà nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.622.720
    Online: 48