Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Để hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật Cư trú năm 2020 và đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. Huyện Mường Ảng đã triển khai ra quân đợt cao điểm “90 ngày đêm” thực hiện Đề án 06.

Đợt cao điểm "90 ngày đêm" tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm, gồm: Rà soát, phân loại, triển khai cấp CCCD gắn chip cho công dân và cập nhật di biến động dân cư trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, giải quyết hồ sơ số định danh cá nhân, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06 của Chính phủ qua dịch vụ công trực tuyến; thu nhận hồ sơ, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tham mưu, triển khai thực hiện bảo đảm các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường thực hiện Đề án 06. Tất cả các nội dung công việc trọng tâm trên đều được Công an huyện đặt ra chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị và quy định rõ thời gian hoàn thành.

Tính đến ngày 23/11/2022, toàn huyện Mường Ảng đã cấp gần 38.000 thẻ CCCD, đạt tỷ lệ gần 97% CCCD toàn huyện; triển khai dịch vụ công trực tuyến 14/14 dịch vụ; đã làm sạch 99% dữ liệu dân cư./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.185.886
    Online: 29