Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Thông báo số 28/TB-NHCS ngày 13/01/2022 của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Điện Biên về việc thông báo kế hoạch đào tạo tập huấn năm 2022. Chiều ngày 29/11/2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng cùng bốn Hội đoàn thể cấp huyện (Nông dân, Cựu chiến binh, phụ nữ, Đoàn thanh niên) tham dự lớp tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do NHCSXH tỉnh Điện Biên phối hợp với bốn Hội đoàn thể cấp tỉnh tổ chức.

Điểm cầu Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng

Nội dung tập huấn bao gồm Giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội và Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với các tổ chức hội đoàn thể cấp huyện. Điểm mới trong nội dung tập huấn về giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay trên địa bàn là việc triển khai các chính sách mới theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Qúa trình tập huấn nghiệp vụ ủy thác, các học viên tại điểm cầu Phòng giao dịch NHCSXH Mường Ảng đã tập trung nghiên cứu những nội dung sửa đổi, bổ sung mới trong Văn bản thỏa thuận số 11789 ngày 28/12/2021 giữa NHCSXH Việt Nam và bốn trung ương hội cũng như Văn bản liên tịch số 27 ngày 10/01/2022 giữa NHCSXH tỉnh Điện Biên và bốn hội đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh. Sau buổi tập huấn Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng và bốn Hội đoàn thể huyện đã dành thêm thời gian thảo luận về nghiệp vụ ủy thác cho vay đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nội dung trọng tâm là bàn về giải pháp nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền vận động hội viên, hộ vay vốn chấp hành nghiêm các quy trình thủ tục vay vốn của NHCSXH và công tác kiểm tra, giám sát Hội đoàn thể cấp xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay từ các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn huyện Mường Ảng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.533.379
    Online: 26