Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Những năm gần đây, việc phát huy hiệu quả từ nguồn vốn vay chính sách đã hỗ trợ kịp thời cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Ảng phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo

Trong 3 năm gần đây, bình quân hằng năm, ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng cho vay trên 1.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với khoảng 110 tỷ đồng. Nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần giúp bà con có nội lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn. Việc phát huy hiệu quả từ chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp huyện Mường Ảng giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 4-5%. Từ đó đời sống nhân dân được nâng lên, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.185.773
    Online: 13