Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 20/12/2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 về thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 đối với chương trình cho vay Hỗ trợ nhà ở.

NHCSXH huyện Mường Ảng giải ngân tại xã Ẳng Cang

Thực hiện NQ số 28/2022/NĐ-CP của chính phủ. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng đã chủ động phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng và ban hành Quyết định số 4334 ngày 30/11/2022 Về việc phê duyệt danh sách các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, ( giai đoạn 1 từ 2021 đến năm 2025 huyện Mường Ảng). Ngay khi UBND huyện Ban hành Quyết định Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng đã chỉ đạo cán bộ tập trung toàn lực, phối hợp Hội đoàn thể, UBND cấp xã thực hiện giải ngân chương trình hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28 cho các đối tượng thụ hưởng. Đến 20/12/2022 Phòng giao dịch đã thực hiện Giải ngân cho 50 hộ, với số tiền: 2 tỷ đồng thuộc địa bàn các xã Búng lao, Ẳng Tở, Ẳng Cang, Mường Lạn, còn 05 hộ Phòng giao dịch đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành giải ngân trước 23/12/2022.

Với mức vay 40 triệu đồng/hộ, thời gian vay 180 tháng, trong 5 năm đầu khách hàng chưa phải thực hiện trả nợ gốc; lãi suất 3%/ năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Nguồn vốn tín dụng chính sách phòng giao dịch thực hiện trên địa bàn huyện Theo NQ số 28 đã góp phần hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn cải tạo làm mới nhà ở, góp phần giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.540.390
    Online: 17