Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, những năm qua, phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Mường Ảng đã phát triển mạnh mẽ. Nhiều hội viên mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Hội CCB huyện Mường Ảng hiện có gần 1.400 hội viên, sinh hoạt tại 10 hội cơ sở, xác định nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất đai và thực hiện các mô hình kinh tế điểm, nhiều hội viên biết khai thác tiềm năng, thế mạnh, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả. Ngoài ra Hội luôn quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới hội viên. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý giúp cơ sở và các chi hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phong trào. Tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành địa phương; khai thác hiệu quả nguồn vốn vay ngân hàng để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực. Hàng năm, Hội CCB huyện chọn 1 xã làm điểm thực hiện phong trào; Hội CCB xã chọn chi hội làm điểm và chi hội lại chọn các gia đình tiêu biểu để thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng.

Đại lý thức ăn chăn nuôi và thu mua nông sản của CCB Vũ Văn Học bản Quyết Tiến, xã Búng Lao

Để phong trào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, các cấp Hội gắn mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thi đua “CCB gương mẫu”, “Thi đua yêu nước”, các phong trào khác ở địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội vận động hội viên giúp nhau bằng hình thức: trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ cây, con giống. Bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và kiến thức, từ đó có những cách làm hay, sáng tạo, vực dậy kinh tế gia đình.

Hội nhận ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, quản lý 55 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 110 tỷ đồng. Qua kiểm tra, hầu hết các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hội cũng phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hàng nghìn lượt hội viên và hộ gia đình. Kinh tế phát triển, đời sống ổn định, hội viên cựu chiến binh huyện Mường Ảng tích cực, chung sức xây dựng nông thôn mới; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, tặng quà hội viên, con em hội viên nghèo.

Với những nỗ lực đó, tỷ lệ hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã giảm. Hội viên có đời sống khá chiếm trên 60%. Đặc biệt là phòng trào đã và đang thiết thực lan tỏa sâu, rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên CCB huyện. Đến nay toàn hội có trên 70 mô hình CCB làm kinh tế tiêu biểu, trong đó có 20 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến 150 triệu/năm; 7 mô hình cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.185.819
    Online: 26