Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trong những năm qua, Ngân hàng CSXH huyện Mường Ảng luôn đồng hành cùng các hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua các chương trình tín dụng. Từ đó, các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; được tập huấn quản lý, sử dụng nguồn vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Huyện Mường Ảng hiện còn trên 30% hộ nghèo. Để nguồn vốn tín dụng đến với người dân kịp thời và đúng đối tượng, những năm qua, Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung triển khai công tác huy động nguồn vốn tại địa phương, phân bổ nguồn vốn tín dụng và triển khai kịp thời các chương trình cho vay mới đến các tổ chức tín dụng. Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai các chương trình cho vay, với trên 8.000 hộ được vay vốn, tổng dư nợ là trên 427 tỷ đồng. Số dư nợ này chủ yếu là cho vay theo các chương trình: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay hỗ trợ việc làm, cho vay các hộ thuộc vùng dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn...

Ông Vùi Văn Nghĩa, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng cho biết:Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng thực hiện cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách với tổng dư nợ của ngân hàng đã đạt được gần 430 tỷ đồng, đặc biệt là chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm đa số dư nợ. Được sự chỉ đạo của HĐND, UBND huyện, phòng giao dịch đã bám sát chủ trương của huyện để đầu tư các nguồn vốn cho vay hộ nghèo đến những bản khó khăn nhất của huyện. Hiện tại phòng giao dịch cũng đã thự hiện đến tất cả các bản, TDP trên địa bàn. Đặc biệt là những bản vùng sâu vùng xa thì phòng giao dịch đã phân bổ đến đúng hộ nghèo và đối tượng thụ hưởng”.

Vườn cây ăn quả của gia đình ông Trần Xuân Định, bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng

Để nguồn vốn vay ưu đãi đến với hộ nghèo kịp thời, có hiệu quả, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát và và tổ chức họp bình xét ở các bản đối với các hộ nghèo đủ tiêu chuẩn. Tiến hành giải ngân kịp thời nguồn vốn vay đúng đối tượng hưởng lợi. Bảo toàn thu hồi vốn sau khi cho vay, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn tín dụng ưu đãi. Trong quản lý vốn, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các tổ vay vốn thực hiện đúng cam kết đã đăng ký với Ngân hàng CSXH. Thông qua việc kiểm tra đã bổ xung kịp thời những bất cập trong quản lý vốn. Các hộ vay vốn cơ bản sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ nghèo chung toàn huyện.

Cùng với đó hàng tháng, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến từng xã để thu tiền lãi, tiền hoàn gốc của các hộ vay; nghe bà con đề bạt tâm tư nguyện vọng và hướng dẫn họ sử dụng hiệu quả vốn vay để thoát nghèo bền vững. Có thể nói, sự đồng hành của ngân hàng chính sách xã hội huyện đối với người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang phát huy hiệu quả sử dụng, giúp người dân ổn định cuộc sống và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện trong những năm qua./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.533.303
    Online: 8