Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Tính đến 30/1/2023, Nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư của NHCSXH huyện Mường Ảng tăng hơn 1.300 triệu đồng so với 31/12/2022.

Xác định mục tiêu huy động tiền gửi dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bổ sung nguồn vốn cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Góp phần bổ sung nguồn lực tài chính nhàn rỗi tại chỗ để phục vụ cho công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, ngay từ đầu năm Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng đã chủ động tích cực tuyên truyền huy động nguồn tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tiền gửi từ các Tổ TK&VV, đến 30/1/2023 số dư tiền gửi của đơn vị đã tăng hơn 1.300 triệu đồng so với 31/12/2022. Trong đó tiền gửi dân cư và tổ chức tăng hơn 1.100 triệu đồng, tiền gửi tổ TK&VV tăng hơn 300 triệu đồng.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng thực hiện Huy động tiết kiệm tại xã Búng lao

Việc triển khai huy động tiết kiệm dân cư và thông qua tiết kiệm tổ với mục đích tạo cho người dân hình thành thói quen tích lũy tại mỗi hộ gia đình. Cùng với việc triển khai huy động tiết kiệm NHCSXH huyện Mường Ảng cũng thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý nợ và tăng trưởng dư nợ theo đúng kế hoạch./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.653
    Online: 30