Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thời gian qua Hội nông dân huyện Mường Ảng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Đến thăm gia đình ông Lường Văn Đại, bản Co En, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng. Là hội viên được công nhận là nông dân giỏi cấp tỉnh. Gia đình ông Đại phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình VAC. Hiện gia đình ông có 3.000m2 ao cá; 3 con trâu; gần 100 con gà, vịt; gần 20 con lợn; 3 ha cà phê. Mỗi năm mô hình cho thu nhập trên 400 triệu đồng.

Thời gian qua Hội nông dân xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng đã không ngừng đưa ra nhiều giải pháp để giúp hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó, đã giúp được nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Theo báo cáo của Hội nông dân xã, năm 2022, vốn vay ủy thác từ ngân hàng chính sách do hội quản lý là trên 9 tỷ đồng; hội viên vay của Quỹ hỗ trợ nông dân là trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Toàn xã có 4 hộ được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 12 hộ cấp huyện và 26 hộ cấp xã.

Hiện này Hội nông dân huyện Mường Ảng có trên 8.000 hội viên với gần 120 chi hội. Thời gian qua, để khuyến khích, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, Hội nông dân huyện đã linh hoạt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy thế mạnh của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa các cây, con giống có giá trị cao vào nuôi, trồng; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội nông dân huyện đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, quỹ hỗ trợ nông dân để có vốn đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ do Hội tín chấp từ ngân hàng chính sách đạt gần 110 tỷ đồng với 60 tổ TK&VV, cho gần 2.400 hội viên vay; quản lý tốt quỹ hộ trợ nông dân với số vốn trên 3 tỷ đồng, thực hiện ở 9 dự án với trên 100 hộ vay vốn.

Mô hình trồng Bí xanh kết hợp với rau của hội viên nông dân thị trấn Mường Ảng

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội Nông dân huyện đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Đến nay, toàn huyện có gần 360 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 30%, giảm gần 8% so với năm 2021.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Mường Ảng tiếp tục phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, rà soát, phân loại hội viên để có biện pháp giúp đỡ hộ hội viên nghèo phù hợp, tích cực vận động hội viên tìm hiểu, phát triển những mô hình kinh tế có hiệu quả cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.695
    Online: 46