Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 14/2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Mường Ảng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Mường Ảng đạt 310,5 tỷ đồng, tăng 20,4 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 7% đạt trên 101% kế hoạch Agribank chi nhánh tỉnh Điện Biên giao ( kế hoạch giao 306 tỷ đồng). Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 299,7 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch Agribank chi nhánh tỉnh Điện Biên giao, tăng 28,7 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng 10,6%, chiếm 96,5%/tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến 31/12/2022 đạt 357,3 tỷ đồng. Trong đó, cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn: 189,9 tỷ đồng, chiếm 53,1%/tổng dư nợ; cho vay hộ gia đình, cá nhân 334,3 tỷ đồng;  cho vay theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 là 72,5 tỷ đồng với số tiền lãi, phí hỗ trợ là trên 640 triệu đồng. Bình quân dự nợ đạt 22,3 tỷ đồng/ 1 cán bộ. Tổng số thẻ phát hành 2022 đạt gần 2.700 thẻ.

Năm 2023, Agribank Chi nhánh huyện Mường Ảng phấn đấu tổng nguồn vốn huy động, dư nợ tăng trưởng từ 3-5%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1%/tổng dư nợ; đồng thời nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.622.673
    Online: 40