Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận thuận lợi với các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mường Ảng đã đưa các hoạt động nghiệp vụ về phục vụ ngay tại điểm giao dịch xã, thị trấn vào các ngày cố định, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Điểm giao dịch xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng

Toàn huyện Mường Ảng có 10 điểm giao dịch ở 10 xã, thị trấn. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã bố trí thời gian giao dịch cụ thể cho 10 điểm giao dịch từ ngày 5 đến ngày 23 hàng tháng. Tại đây, tổ giao dịch xã có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền và công khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm và thực hiện quy trình xử lý nợ, họp giao ban với tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn và các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác…Thông qua tổ giao dịch xã, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện được tiếp cận một cách thuận tiện với nguồn vốn, được hướng dẫn cách thức vay và cách sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhiều hộ đã thay đổi được cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Song song với đó việc tổ chức giao dịch vào ngày cố định tại điểm giao dịch xã, thị trấn được xem là phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện chức năng phản biện xã hội, tạo mối quan hệ gần gũi giữa nhân viên ngân hàng với người dân.

Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mường Ảng đang thực hiện cho vay 15 chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 430 tỷ đồng với hơn 8.000 khách hàng. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cho người dân. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ, nghiêm chỉnh chính sách, quy trình nghiệp vụ tín dụng, phân tích, xử lý kịp thời các khoản nợ xấu. Nâng cao chất lượng tín dụng nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, góp phần cùng các cấp, ngành và các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng NTM và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giúp chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế đã đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.533.334
    Online: 17