Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 9/3, UBND huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Đề án 06 năm 2023. Đồng chí Tô Trọng Thiện – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, UBND huyện Mường Ảng đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, cơ bản các nhiệm vụ được duy trì, bảo đảm đúng tiến độ. Việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu được các đơn vị triển khai thực hiện. Hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến được đảm bảo. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện và 10/10 xã thị trấn được lắp đặt Wifi miễn phí phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2022, đã thu nhận được trên 38.000 hồ sơ cấp CCCD (đạt 98%); cấp trên 26.500 tài khoản định danh điện tử; phối hợp với Ngân hàng mở trên 4.000 tài khoản mới; chuyển đổi thành công trên 5.000 sim chính chủ cho công dân; 

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Mường Ảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tiện ích, lợi ích của Đề án 06, căn cước công dân, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; huy động lực lượng tiếp tục thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ CCCD, cấp định danh điện tử đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Tô Trọng Thiện – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 huyện trao giấy khen cho các tập thể

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này UBND huyện Mường Ảng đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.817
    Online: 19