Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 15/3, Trung tâm Chính trị huyện Mường Ảng tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV, năm 2023.

Sau 8 ngày tham gia học tập, 48 học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề theo quy định của Ban tuyên giáo Trung ương về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trao chứng chỉ cho các học viên

Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Qua kiểm tra cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.540.395
    Online: 21