Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 20/3, Hội nông dân xã Mường Đăng tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá công tác Hội và phong trào Hội nông dân trong nhiệm 2018-2023. Tuy còn gặp không ít khó khăn, song 5 năm qua, Hội nông dân xã Mường Đăng đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính của Hội và của địa phương, đặc biệt là các Nghị quyết, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tuyên truyền khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng cộng đồng nông thôn, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đầu tư và phát triển theo sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã được chú trọng, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi và có giá trị cao ngày được nâng lên. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt trong 5 năm đạt trên 9.200 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt 448kg/người/năm. Năm 2022, toàn xã có trên 1.800 con trâu, bò; gần 3.300 con lợn, dê; trên 18.000 con gia cầm…

Công tác phát triển hội viên được Hội triển khai phù hợp với tình hình nông dân trong giai đoạn hiện nay, nhất là tập hợp nông dân thành các tổ, nhóm sản xuất, vay vốn, tiết kiệm… Trong nhiệm kỳ Hội đã kết nạp được 40 hội viên mới, đến nay, toàn xã có trên 700 hội viên tham gia sinh hoạt Hội, chất lượng hội viên không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh hằng năm đạt 100%, không có chi hội yếu kém. Các chi hội duy trì và nâng cao hiệu quả sinh hoạt định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng kịp thời. Công tác xây dựng quỹ Hội được quan tâm. Đến nay, toàn xã có 17 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 48%.

Bầu Ban chấp hành khóa mới

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân xã Mường Đăng đã đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể nhằm xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết - đổi mới – hội nhập – phát triển, Đại hội nông dân xã Mường Đăng đã bầu được 17 đồng chí vào BCH khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.805
    Online: 10