Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 23/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Điện Biên năm 2022. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Mường Ảng có đồng chí Đinh Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại Điện Biên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH, BHYT ngày càng đi vào cuộc sống với diện bao phủ được mở rộng, tạo động lực tốt hơn trong việc chăm lo an sinh xã hội tới người dân, người lao động. Năm 2022, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt một số kết quả quan trọng, như: Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia được triển khai thực hiện kịp thời; giải quyết và chi trả các chế độ chính sách về BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, chi đúng, chi đủ, kịp thời; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của người tham gia. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 618.406 người, tăng 5.644 người so với cùng kỳ năm trước; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 1.279.753 triệu đồng, đạt 100,25% so với kế hoạch giao, tăng 39.614 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; quản lý 14.878 người hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH hàng tháng.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu, gồm: Số người tham gia BHXH đạt 20,48% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN đạt 10,08% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 98% dân số.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng biểu dương những thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng chí Vừ A Bằng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp, như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, công tác phối hợp trong triển khai, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; bổ sung mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vào Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của HĐND, UBND các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; hoàn thiện thể chế, chính sách về BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nhệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT…/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.814
    Online: 16