Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 29/3, Thường trực HĐND huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Giàng Thị Hoa – Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND, Thường trực HĐND huyện Mường Ảng đã ban hành 103 Nghị quyết, trong đó có 13 Nghị quyết về giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Tổ chức giám sát tại các kỳ họp, 12 cuộc giám sát chuyên đề. Với chủ đề: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND; công tác thẩm tra của các ban HĐND tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá kết quả và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giám sát; tham luận các giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; hoạt động giám sát chuyên đề của Ban pháp chế, Ban dân tộc HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội; công tác phối hợp trong hoạt động giám sát của HĐND.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Hoa – Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ ra những kết quả của HĐND huyện Mường Ảng thời gian qua, đồng thời đồng chí đề nghị; HĐND huyện, xã cần làm tốt công tác giám sát đặc biệt là giám sát chuyên đề; các báo cáo, Nghị quyết hay kết luận giám sát phải cụ thể, xác định rõ trách nhiệm từ đó có kiến nghị cụ thể, không kiến nghị chung chung; Làm tốt công tác phối hợp giữa các Ban của HĐND huyện, xã… Đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ để khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.913
    Online: 39