Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng trăm hội viên phụ nữ huyện Mường Ảng đã có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Ảng giải ngân tại xã Ẳng Tở

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Ảng đã giải ngân hơn 2,1 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó ưu tiên phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác gần 100 tỷ đồng cho hội viên ở 10 xã, thị trấn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn chính sách này, hàng trăm hội viên đã đầu tư  sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả góp phần đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.532.367
    Online: 1