Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 19/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Ảng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Quốc Thịnh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Tô Trọng Thiện – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Ảng đã ban hành Quy chế làm việc, đồng thời ban hành 05 Nghị quyết; 08 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; 102 Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Đặc biệt đã tập trung lãnh đạo triển khai, cụ thể hóa thực hiện 2 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đến nay hầu hết chỉ tiêu cơ bản đạt so với mục tiêu Nghị quyết, trong đó có 15 chỉ tiêu đạt 100% Nghị quyết, 12 chỉ tiêu đạt trên 90% Nghị quyết, 04 chỉ tiêu đạt trên 70% Nghị quyết và chỉ có 07 chỉ tiêu đạt dưới 60% Nghị quyết.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và có sự chuyển dịch theo hướng tích cực: giá trị sản xuất lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 584 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt gần 510 tỷ đồng; lĩnh vực dịch vụ đạt trên 1.100 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ - công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng/người/năm, đạt gần 84% Nghị quyết. Cùng với đó, huyện tập trung tái cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2020 – 2025, trong đó tập trung duy trì, chăm sóc tốt các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế, thực hiện chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Huyện đã triển khai thí điểm 02 mô hình sản xuất (trồng cây gai xanh và nuôi cá lồng bè) bước đầu đã cho tín hiệu khả quan. Riêng với cây cà phê huyện thực hiện cải tạo, tái canh diện tích theo hướng phát triển bền vững với gần 2.200 ha cà phê; gần 400 ha cây ăn quả; trên 180 ha cây cao su; trên 360ha diện tích cây mắc ca. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt trung bình đạt gần 17.500 tấn/năm, đạt 103% mục tiêu Nghị quyết; lương thực bình quân đầu người đạt 337kg/người/năm. Trong giai đoạn huyện đã thực hiện trồng mới gần 360 ha rừng. Quản lý, bảo vệ tốt trên 14.000 ha rừng, độ che phủ rừng đạt trên 33%, đạt gần 98% mục tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân 5,61%/năm. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội được quan tâm, nâng cao chất lượng; quốc phòng – an ninh ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của UBND huyện, xã có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Ủy ban MTTQ, đoàn thể và các tổ chức hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt dường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chính quyền cơ sở được nâng lên.

Từ nay đến năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Ảng đề ra 11 nhiệm vụ chủ yếu để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đề ra và Chương trình số 01-Ctr/HU, ngày 19/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 7 Chương trình chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra vào cuối nhiệm kỳ.

Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Mường Ảng đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất, chính xác các chỉ tiêu đã đạt và vượt. Đối với các chỉ tiêu chưa đạt, cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn để phấn đấu hoàn thành trong nửa sau của nhiệm kỳ. Trong đó, chú trọng những chỉ tiêu quan trọng như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; phát triển cây cà phê, cây ăn quả; công tác phát triển đảng viên, nhất là hoàn thành chỉ tiêu về trưởng thôn bản là đảng viên; thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển du lịch theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện Mường Ảng sẽ thực hiện các sản phẩm du lịch về: Du lịch nông nghiệp cà phê Mường Ảng, du lịch sinh thái hồ Ẳng Cang, điểm dừng chân đèo Tằng Quái gắn với du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái. Tiếp tục quan tâm thu hút dự án đầu tư trên địa bàn, tạo sự hợp tác, liên kết nông dân với doanh nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ; sớm lấp đầy cụm công nghiệp Ẳng Tở; phấn đấu xây dựng, đưa vào vận hành nhà máy chế biến gỗ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; giải ngân 100% kế hoạch vốn giao hằng năm. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa những khuyết điểm, vi phạm. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền thật sự liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.369.002
    Online: 42