Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 2/8, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 23 để xem xét và cho ý kiến vào các dự thảo. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh phân công tổ trưởng, tổ phó các Tổ đại biểu xã Ẳng Tở, Búng Lao, Xuân Lao; Dự thảo kế hoạch giám sát của HĐND huyện về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn huyện.

Theo ý kiến đánh giá của các đại biểu, kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa IV được tổ chức vào ngày 18/7/2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ tọa kỳ họp đã phát biểu và gợi ý thảo luận, chất vấn những vấn đề quan trọng, được cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin về triển khai kỳ họp không giấy. Thời lượng, chất lượng các báo cáo trình tại kỳ họp ngắn gọn, xúc tích. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho phần thảo luận và chất vấn… Tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế như một số đại biểu chưa thực sự mạnh dạn trong tham gia chất vấn, công tác chuẩn bị cho kỳ họp không giấy của một số đại biểu chưa chu đáo…

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo bộ phận tham mưu giúp việc HĐND tiếp thu các ý kiến hoàn thiện báo cáo. Về Nghị quyết việc Điều chỉnh phân công tổ trưởng, tổ phó các Tổ đại biểu xã Ẳng Tở, Búng Lao, Xuân Lao qua phân tích, đánh giá đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu chưa cần điều chỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự họp, bám sát kế hoạch của cấp trên, sửa đổi nội dung, kế hoạch giám sát của HĐND huyện về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2020-2023 một cách chính xác, cụ thể, sát thực tiễn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.622.730
    Online: 40