Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 23/8, LĐLĐ huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ hai khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023; báo cáo của UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm những tháng cuối năm 2023; thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành; Quy chế làm việc, chương trình hoạt động toàn khóa của UBKT công đoàn. Báo cáo công khai quyết toán thu – chi tài chính công đoàn năm 2022, dự toán thu – chi tài chính công đoàn năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện Mường Ảng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ bám sát Chương trình, Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Chỉ đạo các CĐCS chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động như: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động… Tiếp nhận và trao 280 suất quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh cho 280 lượt đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán Qũy Mão với tổng số tiền là 206 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho gần 1.300 đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Phối hợp với Ban quản lý Qũy mái ấm Công đoàn tỉnh tổ chức nghiệm thu và bàn giao 2 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 80 triệu đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Các mặt công tác khác được triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

 Trên cơ sở dân chủ, thẳng thắn các đồng chí Ủy viên BCH đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các ý kiến vào các báo cáo, dự thảo. Trong thời tới LĐLĐ huyện tiếp tục làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; Tâp trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), nhất là chung tay cùng cấp ủy, chính quyền huyện trong việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn, thực hiện và tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.622.792
    Online: 13