Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng đã huy động nguồn lực xã hội thực hiện Chương trình thắp sáng đường quê nhằm đáp ứng tiêu chí về điện trong bộ tiêu chí xã Nông thôn mới.

Theo đó, Ẳng Cang đã huy động ủng hộ được trên 40 bóng đèn năng lượng mặt trời, cột đèn, xi măng với tổng giá trị trên 60 triệu đồng. Công trình hoàn thành không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho bà con đi lại vào ban đêm mà còn tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Đồng thời thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ xã đến bản và Nhân dân các dân tộc trong xã tham gia xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu 100% các con đường trên địa bàn xã có đèn điện, Ẳng Cang tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa thực hiện chương trình thắp sáng đường quê trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.622.670
    Online: 38