Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, thời gian qua, Hội người cao tuổi huyện Mường Ảng đã nhân rộng các mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, trở thành điểm tựa vững chắc đối với người cao tuổi.

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được Hội Người cao tuổi huyện Mường Ảng triển khai từ năm 2019, để nhân rộng mô hình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025 và sự chỉ đạo của Hội cấp trên. Hội người cao tuổi huyện Mường Ảng đã phối hợp với các Ban và đoàn thể ở các xã, thị trấn thành lập mới, kiện toàn, củng cố 4 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại thị trấn Mường Ảng, xã Ẳng Tở và Búng Lao. Qua đó, đã vận động được trên 250 người tham gia vào các câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ có từ 50-70 thành viên. Từ sự ủng hộ, hỗ trợ, quyên góp hiện nay 4 câu lạc bộ đã có gần 100 triệu đồng tiền quỹ để sinh hoạt.

Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, là chỗ dựa tinh thần, động viên người cao tuổi sống vui, không khỏe, nêu gương sáng cho các con các cháu, tạo điều kiện cho nhiều thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, duy trì và phát triển các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui vẻ, gắn kết giữa người cao tuổi với gia đình và cộng đồng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.622.782
    Online: 3