Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 22/10, Đảng ủy xã Ẳng Cang tổ chức sinh hoạt Chi bộ mẫu năm 2023 tại Chi bộ bản Hua Nguống. Đây là Chi bộ được Đảng ủy xã chọn thực hiện làm điểm để nhân rộng, rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn Đảng bộ xã.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và đảng viên trong Chi bộ đã được nghe thông tin thời sự nổi bật thế giới, trong nước, của tỉnh, huyện và của xã, nghe đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11 của Chi bộ. Trong thời gian qua Chi bộ bản Hua Nguống đã tập trung tuyên truyền Nhân dân tích cực thu hoạch lúa mùa, chăm sóc các loại hoa màu, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, vận động Nhân dân tham gia Chương trình thắp sáng thắp quê. Chi bộ nghiêm túc thực hiện việc triển khai quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. 

Tại buổi sinh hoạt các đảng viên đã tập trung thảo luận, chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế tồn tại trong tháng; đề ra những giải pháp nhiệm vụ trong tháng tới, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh trật tự trong bản.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã bổ sung thêm nội dung đề xuất trong phần thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong tháng 11, kết thúc buổi sinh hoạt, Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết và tiến hành đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ với kết quả chấm điểm là đạt loại tốt. Tại buổi họp rút kinh nghiệm các đại biểu tham dự đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ thời gian qua, đề xuất các giải pháp thực hiện theo Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sát với tình hình thực tế của từng Chi bộ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.622.805
    Online: 30