Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thông qua kênh tín dụng với Ngân hàng chính sách xã hội, đã có hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ được vay vốn ủy thác, đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Tổng dư nợ vốn vay do hội phụ nữ huyện quản lý đạt trên 120 tỷ đồng, gần 2.000 hội viên vay vốn. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện còn tổ chức cho các hội viên ở các địa bàn khác nhau trong huyện, thăm quan, học hỏi các mô hình sản xuất, chăn nuôi giỏi do phụ nữ làm chủ. Từ đó, để chị em có cơ hội được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong sản xuất, chăn nuôi, qua đó chọn lọc, để áp dụng vào mô hình thực tế của gia đình. Tích cực áp dụng hiệu quả tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi bằng những cách làm, sáng tạo, phù hợp với thực tế đồng đất ở từng địa phương, đã giúp cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ ở huyện thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định. Toàn huyện hiện có gần 200 phụ nữ làm kinh tế giỏi, có mức thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên mỗi năm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.749.438
    Online: 47