Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 29/12, Đảng ủy xã Ẳng Tở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Đảng ủy xã Ẳng Tở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra, qua đó xã Ẳng Tở đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ như: Tổng sản lượng cây có hạt đạt trên 2.000 tấn, đạt 105,33% Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,59% còn 32,17%, đạt vượt 5,59% so với Nghị quyết; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân. Triển khai tốt Chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), tính đến ngày 15/12/2023, 100% các hộ được hỗ trợ đã triển khai làm nhà; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai có hiệu quả. 8/14 bản đạt chuẩn văn hóa, đạt 114% Nghị quyết; thành lập mới 2 Chi bộ, đạt 100% Nghị quyết; xét kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu Ban thường vụ Huyện ủy giao…

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo xã Ẳng Tở phát động phong trào thi đua và đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Tổng sản lượng cây có hạt phấn đấu đạt 1.983 tấn, tốc độ tăng đàn gia súc đạt trên 2,5%/ năm; gia cầm đạt 5%/ năm; duy trì 325,3 ha cây cà phê hiện có, thực hiện cải tạo, tái canh một phần diện tích cây cà phê già cỗi; duy trì, giữ vững 10/19 tiêu trí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt 12/19 tiêu chí; 100% cán bộ, công chức, đảng viên được học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; 100% Chi bộ sếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Nhân dịp này Đảng ủy và UBND xã đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.749.458
    Online: 51