Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Quyết định 10479/QĐ-NHCS ngày 29/12/2023 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện tại chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2024, Đoàn kiểm tra, kiểm soát nội bộ của NHCSXH Trung ương, đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng.

Đoàn kiểm tra thực tế tại xã Ẳng Cang

Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Mường Ảng; kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Phòng giao dịch; việc triển khai cho vay các chính sách tín dụng theo đúng quy trình, nghiệp vụ của NHCSXH. Đoàn kiểm tra cũng đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế về hiệu quả và tình hình sử dụng vốn của các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách tại 6 xã (Ẳng Nưa, Ẳng Cang, Ẳng Tở, Búng Lao, Ngối Cáy và thị trấn Mường Ảng).

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những mặt hạn chế trong hoạt động của Phòng giao dịch, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ, giúp Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng khắc phục hạn chế, để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc triển khai cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.749.626
    Online: 21